Ebrahim Ramos Shaw – Whitestone FC – Division 2 – 230809-092158